O bursie

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Centrum kształcenia zawodowego nr 2
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu

                         

Bursa Szkolna jest międzyszkolną, koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego, pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Z zakwaterowania w Bursie korzystają uczniowie młodociani pracownicy dokształcający się w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 na turnusach zawodowych.

Misją placówki jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka, przygotowanie do samodzielności, aktywności, kreatywności, do zrozumienia siebie i otaczającego świata oraz stworzenie optymalnych możliwości zdobycia wykształcenia przez młodzież mieszkającą z dala od szkół.

Naszym wychowankom zapewniamy:
•    zakwaterowanie w pokojach 3-, 5-, 6-osobowych,
•    całodzienne wyżywienie,
•    całodobową opiekę wychowawczą,
•    odpowiednie warunki do nauki i odpoczynku,
•    możliwość poszerzania wiedzy i rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań.
•    możliwość zwiedzania Olkusza i okolic

Do dyspozycji wychowanków przeznaczamy:
•    internet bezprzewodowy Wi-Fi
•    pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
•    świetlicę z TV-SAT,
•    pokoje do indywidualnej nauki,
•    salę do tenisa stołowego,
•    kuchnię samoobsługową,

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszej placówki.