Zarządzenie

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

  

       

                            Z A R Z Ą D Z E N I E

                                                      DLA UCZESTNIKÓW KURSU ZAWODOWEGO 09.09.2019 – 04.10.2019  

 

 

 1. W dniu rozpoczęcia zajęć każdy uczestnik kursu zawodowego oddaje skierowanie na kurs, wystawione przez macierzystą Szkołę.  

 

2. Odpisy za żywienie będą przyjmowane, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym w pokoju nr 21 lub telefonicznym (tel. 660 847 841), w wypadku choroby (gdy jest się nieobecnym w Bursie). Zwrot za żywienie, za czas zgłoszonej nieobecności, wypłacany jest na koniec kursu.

 

3. Koszt pobytu w Bursie w czasie kursu zawodowego wynosi: 140,00 złotych. Osoby, które w czasie trwania kursu, rezygnują z mieszkania w Bursie lub zostały zawieszone czasowo w prawach mieszkańca albo dyscyplinarnie usunięte z kursu nie otrzymują zwrotu dokonanej wpłaty za pobyt. Płatne w dniu rozpoczęcia kursu. Kaucję zwrotną w wysokości 100,00 zł. każdy mieszkaniec wpłaca gotówką w dniu kwaterowania u wychowawcy BursyPrzelewem bankowym nie należy wpłacać kaucji w wysokości 100, 00 zł.

 

4. OSOBY POZOSTAJĄCE NA SOBOTY  I NIEDZIELE OBOWIĄZKOWO WYKUPUJĄ WYŻYWIENIE ZA TE DNI. EWENTUALNE SOBOTY/NIEDZIELE  POBYTOWE, TO: 14.09 – 15.09.2019 ORAZ 28.09. – 29.09.2019. OBOWIĄZKOWA SOBOTA/NIEDZIELA WYJAZDOWA, TO: 21.09.-22.09.2019

 

5. Stawka żywieniowa wynosi 17,00 zł. za osobodzień,  tj. za 20 dni - 340,00 zł. (bez sobót i niedziel oraz dni wolnych od zajęć). OSOBY MIESZKAJĄCE W BURSIE MUSZĄ WYKUPIĆ CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE. Istnieje możliwość płatności za wyżywienie w terminach tygodniowych. Płatność z góry.

 

6. Osoby dokonujące wpłat za pobyt na kursie (za zakwaterowanie lub wyżywienie) przelewem na konto bankowe zobowiązane są sprawdzić dokładnie numery rachunków bankowych do wpłat i wypełnić przelewy zgodnie z podanymi informacjami na stronie internetowej Ośrodka.

 

7. W czasie zajęć obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych (telefony mają być wyłączone). W czasie przerw międzylekcyjnych należy ograniczyć używanie telefonu komórkowego do minimum.

 

 1. W czasie zajęć i podczas przerw w zajęciach należy bezwzględnie zachować spokój i ciszę. Na terenie Placówki obowiązuje całkowity zakaz:
 •     * Palenia papierosów, e-papierosów
  •     * Przebywania pod wpływem: alkoholu, środków odurzających,
   •     * Gier hazardowych na pieniądze,
    •     * Chodzenia bez obuwia zmiennego.

 

9. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń, uszkodzeń sprzętu lub wyposażenia odpowiedzialność finansową za wyrządzoną szkodę ponosi kursant (pokrywa koszt napraw lub zakupu nowego sprzętu).

 

10. Jeśli uczestnik kursu zawodowego opuści więcej niż 25% zajęć z danego przedmiotu może być nieklasyfikowany z tego przedmiotu. Dostarczenie usprawiedliwienia nieobecności musi być dokonane w pierwszym dniu po tej nieobecności. Tylko na druku L – 4.

 

11. ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ UKOŃCZENIA KURSU ZAWODOWEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIU 04.10.2019 (PIĄTEK) OSOBIŚCIE PRZEZ KAŻDEGO UCZNIA PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ.

 

Wszystkim uczestnikom kursu zawodowego

życzymy przyjemnego pobytu